Європейська столиця

Громадська організація

ГО «Центр розвитку дітей з особливими потребами «Вірю в тебе»

ГО «Центр розвитку дітей з особливими потребами «Вірю в тебе» зареєстроване з метою підтримки і допомоги сім’ям в яких, виховуються діти з особливими потребами.

На базі  організації розпочав свою роботу «Центр розвитку дітей з особливими потребами», Який надає висококваліфіковану допомогу дітям с обмеженими можливий, а саме: дітям з аутизмом, з синдромом Дауна, та з ДЦП. В нашому Центрі працюють спеціалісти різного профілю, перед якими полягає завдання допомогти кожній дитині подолати свою хворобу та інтегруватися у суспільство. За час роботи ми досягли значний успіхів у цьому напрямку, діти починають розмовляти, взаємодіяти з оточенням, тобто їх життя наповнюється сенсом, радістю та надією.

Наша місія: забезпечення безперервної, комплексної реабілітації, згідно європейських стандартів, за допомогою інноваційних методик и технологій. Організувати єдину реабілітаційну платформу для дітей обмеженими можливостями та їх батьків. Забезпечити професійну підготовку фахівцями. Ми працюємо для тих хто обмежений розумово и фізично, у підсумку розкрили свій безмежний потенціал можливостей, і почали жити цікавим и повноціннім життям.

У своїй роботі ми опираємося на програмі «Розквіт», яка є затвердженою МОН України програмою для роботи з дітьми з особливими потребами, зокрема з дітьми з РАС і РДА. Оскільки вона відповідає базовому компоненту дошкільної освіти, затвердженому в Україні, то, на нашу думку, ця програма буде не тільки сприяти розвитку дітей, а й може створити базу для відвідування ними інших навчальних закладів. На жаль, дана програма не охоплює весь спектр можливостей корекційної роботи, тому при проведенні занять ми використовуємо елементи АВА – терапії, DIR Floortime і нейрокоррекціі. З огляду на індивідуальні особливості і специфічні якості дітей, які відвідують наші групи, нами була розроблена програма на рік, яка б максимально давала можливість створення умов для розвитку дітей, та їх навчання. Основні напрямки, за якими проводиться робота:

  1. Дитина в соціумі – це, перш за все, формування окремих особистих якостей, здібностей, елементарних уявлень і практичних умінь, що забезпечують дитині життєдіяльність і допомагають усвідомити як треба себе вести. Отже, основними завданнями ми перед собою ставили самосвідомості (виділення себе з навколишнього середовища), становлення соціальної взаємодії, здатність до соціальної поведінки.
  2. Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі. Оскільки одним із проявів РАС є особливості сприйняття інформації, що надходить з аналізаторів, окремим напрямком роботи ми виділили сенсорно – пізнавальний. Сюди входять корекція сенсорних дисфункцій, спонукання і заохочення пізнавальної діяльності, допомога дитині в розширенні діапазону знань про якості і співвідношеннях предметів, запуск механізмів побудови причинно – наслідкових зв’язків. Обов’язковими складовими цього напрямку є накопичення сенсорного досвіду, формування елементарних математичних знань, ознайомлення з навколишнім середовищем. Даний напрямок є дуже об’ємним, тому ми реалізуємо його в різних видах занять, але, наша матеріальна база не дозволяє нам повністю охопити всі види робіт. Дуже допомогла б повністю обладнана сенсорна кімната, яка дала б можливість не тільки навчати, а й створила б прекрасні можливості для гармонізації дитини, зняття тривожності. Більш різноманітна база дидактичних матеріалів і наочності дозволила б розширити кількість досліджуваних тим і детальніше знайомити з ними дітей.
  3. Дитина в культурному просторі. Спираючись на твердження, що діти з розладами аутичного спектру в більшості мають високу емоційну чутливість до музики, віршів, яскравих образотворчих і театральних образів, ми використовуємо в роботі цей напрямок. Правильно підібрані елементи для художньо – естетичних занять (звуки, мелодії) привертають увагу і організовують відносну стійкість процесу сприйняття. З огляду на, що у дитини з РАС прихильне ставлення більше до предметів, ніж до людей, ефективним буває встановлення з ними контакту через музичні інструменти, декорації, матеріал для образотворчого мистецтва. Також заняття, побудовані на художніх засадах сприяють подоланню стереотипних проявів і розширенню їх поведінкового репертуару, становленню релаксаційних і регулятивних процесів, здатності до відгуку. На початку роботи, дитина виступає як слухач і глядач, ми знайомимо його з художніми творами, інструментами, матеріалами для творчості. Дуже часто саме з цього починається контакт з дитиною. На сьогоднішній день, ми обмежені в своїх можливостях. Але маючи весь необхідний набір музичних інструментів, апаратуру і допоміжне обладнання, ми могли б прискорити цей процес і ефективніше працювати в цьому напрямку. Поступово, дитина перетворюється в активного учасника корекційного процесу. Самостійно співає, малює, грає, ліпить. Ці навички дуже важливі для повноцінного розвитку.
  4. Дитина в грі. Гра – це провідна діяльність дитини в дошкільному віці і є необхідним ступенем для повноцінного розвитку і навчання. У дітей з розладами аутичного спектру часто гра націлена тільки на само стимуляцією окремих відчуттів. Тому, дуже важливими є заняття на навчання грі. Ми намагаємося побудувати розпорядок так, щоб виділявся окремий час на ігрову діяльність, і паралельно закріплюємо ці навички під час інших занять. Але навчання всім необхідним іграм, а також розробка ігор під конкретну дитину передбачає велику кількість самих ігор, іграшок та їх варіацій. Тому, ми потребуємо поповненні ігрових матеріалів, дидактичних ігор для різних вікових груп.
  5. Здоров’я і фізичний розвиток. Фізичний розвиток є базою для здорової особистості. Діти з розладами аутичного спектру мають деякі особливості психомоторних порушень. Це можуть бути затримка психомоторного розвитку, складності довільного розподілу м’язового тонусу, аутостимуляции. Тому, цей напрям потребує ретельного підходу у вивченні особливостей дітей, підбор фізичних і нейрокоррекційних вправ. На перших етапах на заняттях ми формуємо долокомоторние навички, налагоджуємо тонічну організацію і рівновагу. Обов’язково формуємо навички володіння предметами, цілеспрямовану моторну діяльність, здатність до довільних дій і одночасних різнопланових рухів. Розробляючи заняття з фізичного розвитку, ми виходимо зі своїх можливостей, але маючи повноцінний фізкультурний зал з необхідним інвентарем, ми б отримали більше можливостей і варіантів для роботи в цьому напрямку.
  6. Наскрізним напрямом, який пронизує всі вищезгадані, є розвиток мови. З огляду на особливості формування мови і його специфіку у дітей з РАС, кожне із занять, має мовний компонент. Або принаймні спрямованість на заохочення спілкування з іншими людьми. Питання тут стоїть не тільки в розвитку мови, як в такої, а й в цілеспрямованої комунікації з іншою людиною. Діапазон порушень в цій сфері у дітей з РАС дуже широкий, тому ми враховуємо всі особливості і будуємо заняття в залежності від рівня і потреб дитини. Сюди відносяться: розвиток довербальной комунікації (здатність до зорового контакту і використання жестів для коммуніцірованія), розвиток мови на рівні слів, комбінація слів, розвиток зв’язного мовлення. У деяких випадках актуальним є навчання дитини альтернативним методам комунікації. Але, ці методи вимагають значних матеріальних вкладень для посібників, альбомів, карток і спеціальних інструментів.

Паралельно з дітьми ведеться робота по оволодінню соціально – побутовими навичками. Оскільки, основною нашою метою є соціалізація дітей, то освоєння навичок самообслуговування і співіснування з іншими людьми дуже важливі. Для цього ми вивчаємо лексичні теми по побутових приладів і предметів, проводимо ігри для закріплення існуючих навичок і придбання нових. Дуже не вистачає окремого кабінету з ерготерапії, який дозволив би урізноманітнити заняття і деталізувати їх.

Отже, беручи до уваги всі ці напрямки, ми прописали перспективний план на рік. Обов’язковою для нього є підготовчий етап: діагностика дітей і їх адаптація до соціального середовища. Для написання програми, ми взяли середній показник по розвитку, але в кожне заняття обов’язково включена варіативна частина, яка враховує рівень кожної конкретної дитини: завдання або гра, яка проводиться індивідуально. Щомісяця вміщує дві лексичні теми. На нашу думку, такий підхід дозволяє структурувати і закріпити пройдений матеріал і враховує особливості дітей, що стосуються страхами перед різкими змінами, непередбачуваністю, високою тривожністю, характерною для дітей з РАС. Заняття протягом тижня пронизані однією темою і включає в себе різні види діяльності, підкріплюють вивчене. З огляду на потребу ритуалізації і впорядкування, нами було написано розклад на тиждень: перелік занять, який проводяться в певному порядку і певних умовах. Це: ізотерапія, тістопластика, сенсорний розвиток, музикотерапія, фізичний розвиток, логоритміка, конструювання. Кожне заняття має свою структуру і складається з декількох блоків. Це викликано тим, що дітям з РАС дуже важко концентрувати увагу тривалий час. Тому, щоб забезпечити максимальну зацікавленість дитини в занятті, в нього включені різні види діяльності. Окремо ми доходимо до організації змін. Тут дитина втягується в загальну гру або гру, підібрану для нього. Програма на рік дозволяє вносити невеликі корективи, якщо це обумовлено специфікою розвитку дітей.

Окремою гілкою в діяльності Центру є робота з сім’ями, в яких виховується дитина з РАС. Ми проводимо не тільки просвітницьку роботу, консультування, а й організовуємо виїзні заходи з батьками. Це дозволяє побачити особливості виховання в сім’ї, налагодити контакт батьків і дитини, надати підтримку сім’ї. Ми дуже критично вибираємо місця відвідувань, намагаємося створити умови, при яких дитині буде комфортно. Такі заходи показують хороші результати і мають позитивні відгуки від батьків, але, на жаль, ми не можемо здійснювати їх часто. Відсутність транспорту прив’язаного до Центру не дає нам повною мірою реалізувати задумані заходи. Оскільки, невід’ємним елементом нашої роботи є матеріально технічна база, то не можна не брати її до уваги. Освоєння і використання технічних засобів, значно б збагатило варіативність завдань і стимулювання до діяльності дітей. Мультимедійна дошка дозволила б наочно демонструвати матеріали, проводити інтерактивні заняття.

Окремо хочеться сказати про підвищення кваліфікації. Всі наші фахівці мають спеціалізовану підготовку та освіту, але науковий прогрес і пошуки нових методів і напрямів роботи безсумнівно сприяє розширенню діапазону використання корекційних методик. Якісне навчання коштує чимало, тому ми відчуваємо гостру потребу в додатковому фінансуванні цієї гілки, для можливості відвідувати сучасні навчальні курси, конференції, симпозіуми.

Оскільки наш Центр функціонує вже рік і весь цей час робота проводиться по написаної нами програмою, це дозволяє говорити про результати. Діти стали більш концентровані під час занять, посидющі. У двох випадках ми вийшли на рівень розвитку зв’язного мовлення, починаючи з невеликого набору слів. У 80% покращилася мова, в трьох випадках мова запустилася окремими складами, хоча діти були немовні. Покращилися розумові процеси, про це свідчать дані про виконання завдань і дані спостережень.

13697059_1624577074499355_6069488231065549150_n 13533087_513248925542922_6017654218668069618_n